graphics by Piotr Koscielski

Nasza gwarancja

Jeżeli w trakcie pierwszych 3 miesięcy zatrudnienia wyselekcjonowanego przez nas pracownika okaże się, że nie spełnia on oczekiwań i kontynuacja zatrudnienia nie jest możliwa Purcon przeprowadzi na własny koszt ponownie proces rekrutacji. W terminie 3 tygodni od otrzymania od Państwa pisemnej informacji o zaistniałym fakcie zaprezentujemy nowych kandydatów. Jeżeli w ponownie przeprowadzonym procesie nie uda nam się wyszukać dla Państwa właściwego kandydata gwarantujemy częściowy zwrot opłaty rekrutacyjnej.