graphics by Piotr Koscielski

Doradztwo

Audyt potencjału pracowników, zarządzanie talentami
Na potencjał pracownika składa się wiele komptencji. Niższy poziom niektórych z nich nie świadczy o tym, że dana osoba nie posiada potencjału. Sugeruje jednak, że wymagają one pracy ze strony pracownika, jak i przełożonych. Podniesienie poziomu komptencji pracownika jest możliwe często dzieki gotowości i otwartości na zmiany. Badając potencjał pracownika, analizujemy również jego gotowość do zmian i motywacje do rozwoju.

Audyt wydajności pracy
Oferujemy przeprowadzenie diagnozy /audytu Lean metodą PPA (Productivity Potential Assassment). Metoda zawiera badanie w trzech obszarach, co pozwala uzyskać całościowy obraz a jednocześnie jest metodą prostą i szybką do wykonania i przyswojenia. PPA to najnowszy i najbardziej zaawansowany produkt służący podnoszeniu wydajności pracy i wspieraniu działań ukierunkowanych na podniesienie produktywności. Dzięki tym metodom łatwo i szybko można zweryfikować dotychczas podjęte działania/ projekty, wdrożone metody jak i zaplanować działania rozwojowe w przyszłości

Audyt działu sprzedaży/obsługi klienta
Audyt działu sprzedaży /obsługi klienta polega na przeprowadzeniu analizy dotyczącej jakość obsługi klienta . Na podstawie audytu klient otrzymuje raport. Świadomość faktu, że raz na jakiś czas dany sprzedawca, handlowiec, specjalista ds. obsługi klienta jest sprawdzany poprzez dokonanie zakupu kontrolowanego połączonego z audytem, znacząco wpływa na poprawę jakości obsługi, pozwala wykryć błędy, nieprawidłowości oraz umożliwia doskonalenie obowiązującego wzoru zachowań.

Doradztwo placowe
W ramach doradztwa płacowego oferujemy następujace usługi:

  • wartościowanie stanowisk (połączenie różnych metod Hay, Mercer, Whatson Wyatt)
  • stworzenie strategii wynagrodzeń (krótkoreminowe bodźce - short-term incentives, długoterminowe systemy wynagrodzeń, long-term rewards)
  • raporty wynagrodzeniowe (wybór najlepszego raportu branżowego)