graphics by Piotr Koscielski

odpowiedzialność społeczna

Naszym obowiązkiem jest rozwijanie własnej działalności, w celu zmaksymalizowania możliwości innowacji i rozwoju, z korzyścią dla wszystkich naszych partnerów i pracowników. Obowiązek ten przenosi się również na staranność wobec naszych klientów i szersze społeczności, w ramach których działamy.

Jako organizacja odpowiedzialna społecznie, Purcon pragnie zapewnić, iż działa w najlepszym interesie naszych klientów, kandydatów oraz pracowników. W tym celu staramy się pracować rzetelnie i uczciwie, z poszanowaniem ludzi z którymi prowadzimy interesy, dbając o pracowników, lokalne społeczności i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Zdajemy sobie sprawę z ciążących na nas obowiązków i traktujemy je poważnie. Przestrzegamy kodeksu etyki zawodowej, w relacjach z naszymi klientami, współpracownikami i kandydatami , kładąc nacisk na szczerość i uczciwość.