graphics by Piotr Koscielski

nasze wartości

W firmie Purcon traktujemy naszych klientów, naszych kandydatów oraz kolegów w taki sam sposób i w zgodzie z takimi wartościami jak uczciwość, rzetelność, jakość i profesjonalizm, przy jednoczesnym utrzymaniu naszego zaangażowania w tworzeniu wartości dodanej.

Uczciwość, rzetelność, jakość i profesjonalizm są fundamentami naszej firmy. Rozwijamy długoterminowe relacje z klientami oraz naszą kulturę pracy zespołowej. Współpraca i otwarta wymiana wiedzy jest niezwykle ważna w naszej branży. Działamy w dłuższej perspektywie czasowej - dotyczy to przede wszystkim wprowadzenia odpowiednich osób do właściwych organizacji. Nigdy nie staramy się przekonywać kandydatów aby przyłączyli się do organizacji, jeżeli zauważymy słabe wzajemne dopasowanie osobowościowe lub kulturowe, gdyż zdajemy sobie sprawę, że w efekcie może to przynieść znikome lub żadne korzyści ekonomiczne zarówno dla klienta, kandydata jak i dla nas.

Bliska współpraca z klientami poprawia jakość procesu decyzyjnego i zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.