graphics by Piotr Koscielski

Bezpieczeństwo danych

Purcon zobowiązuje się do ochrony prywatności kandydatów oraz klientów, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości usług. Purcon szanuje i przestrzega prywatność i poufność informacji handlowych i osobowych dostarczonych przez, lub w imieniu potencjalnych kandydatów oraz klientów rekrutacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa jest niezbędne w dzisiejszym środowisku przetwarzania danych, ponieważ stanowią one stężenie cennych składników aktywów w postaci informacji, sprzętu i personelu. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności musi koncentrować się na kontroli nieautoryzowanego dostępu i korzystania z danych. Kompromisy w zakresie bezpieczeństwa lub naruszenia prywatności mogłyby zagrozić naszej zdolności do dalszego świadczenia usług.

Głównym celem naszej polityki w zakresie danych jest zapewnienie, że dane są chronione we wszystkich jej formach, we wszystkich mediach, we wszystkich fazach cyklu życia produktu, przed nieupoważnionym dostępem lub niewłaściwym używaniem, modyfikowaniem, ujawnieniem lub zniszczeniem. Dotyczy to wszystkich, zarówno nas, jak i klientów oraz kandydatów.