Purcon tag

Poufność

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla kandydata jest zachowanie poufności podczas i po zakończonym procesie rekrutacji. Nasze stałe zaangażowanie w jakość oznacza między innymi, że nigdy nie ujawniamy i nie przekazujemy dalej informacji na temat kandydata bez jego wyraźnej zgody.


Edycja CV

W przypadku wątpliwości jak powinno wyglądać CV polecamy odwiedzenie poniższej strony. Rezuney

REJESTRACJA KANDYDATA NA OGŁOSZENIE:UNSOLICITED

Dane Personalne
Imie *
Nazwisko *
Data urodzenia (dd.mm.rrrr)
Telefon (komorkowy)
Telefon (domowy)
Telefon (praca)
Adres
Email (personalny) *

Dane Zatrudnienia
Obecne stanowisko
Obecne wynagrodzenie
Oczekiwane wynagrodzenie
Uwagi (preferencje itd.)
CV (.doc,.rtf,.pdf)

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883).