graphics by Piotr Koscielski

Poufność

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla kandydata jest zachowanie poufności podczas i po zakończeniu procesu rekrutacji. Nasze stałe zaangażowanie w jakość oznacza między innymi , że nigdy nie ujawniamy i nie przekazujemy dalej informacji na temat kandydata bez jego wyraźnej zgody.

Wiemy, że tak naprawdę świat Logistyki jest mały, dlatego też nigdy nie odważymy wysłać CV kandydata do jakiekolwiek organizacji bez jego zgody i nie narazimy go na nieprzyjemne sytuacje.

W takich zwartych i jednorodnych środowiskach zawsze przestrzegamy naszych klientów przed sprawdzaniem referencji wśród aktualnych pracodawców czy kolegów z obecnego miejsca pracy, dopóki proces rekrutacji nie znajdzie się na końcowym etapie składania oferty. To tylko kilka przykładów sposobu w jaki pracujemy - dochowujemy wartości takich jak uczciwość, jakość, dyskrecja i profesjonalizm we wszystkim, co robimy.